អចលនទ្រព្យនិងទ្រព្យគ្រីពតូ នាសម័យកាលនៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន!

វិស័យអចលនាទ្រព្យគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងត្រូវបានទទួលការពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងមានសក្តានុពលចំពោះអ្នកវិនិយោគនៅលើវិស័យមួយនេះ។ Continue reading “អចលនទ្រព្យនិងទ្រព្យគ្រីពតូ នាសម័យកាលនៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន!”

ឃ្វីម៉ាញនីង សហកាជាមួយសាមសុងបង្កើត បន្ទះឈីបខញម៉ាញនីងអេស៊ិកជំនាន់ចុងក្រោយ!

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន ឃ្វីម៉ាញនីង ( Squire Mining) បានធ្វើការប្រកាស់ក្នុងការចាប់ដៃគូរជាមួយក្រហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកយក្សសាមសុង Continue reading “ឃ្វីម៉ាញនីង សហកាជាមួយសាមសុងបង្កើត បន្ទះឈីបខញម៉ាញនីងអេស៊ិកជំនាន់ចុងក្រោយ!”

ប្រទេសប្រ៊េស៊ីលត្រៀមបើកផ្សារជួញដូរគ្រីពតូ ប៊ិតខញនិងអ៊ីធើររៀម

យោងតាមរបាយការណ៏របសើបណ្តាញពត៌មានទីផ្សារ ប្លូមប័គ Bloomberg បានផ្សាយចេញពីថ្ងៃសុក្រទី២១ ខែកញ្ញានេះ បានអោយដឹងថា៖ Continue reading “ប្រទេសប្រ៊េស៊ីលត្រៀមបើកផ្សារជួញដូរគ្រីពតូ ប៊ិតខញនិងអ៊ីធើររៀម”

ប្រទេសហ្វីលីពីន អនុញ្ញាតិ ផ្សារជួញដូរទ្រព្យឌីជីថលគ្រីពតូ

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានសំរេចនិងអនុញ្ញាតិអោយមានផ្សារជួញដូរទ្រព្យឌីជីថលគ្រីពតូកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Continue reading “ប្រទេសហ្វីលីពីន អនុញ្ញាតិ ផ្សារជួញដូរទ្រព្យឌីជីថលគ្រីពតូ”

អំពីរបៀបទិញដូរប៊ិតខញ

ផ្សារជួញដូរប៊ិតខញ ឬទិញតាមទ្វេរភាគី

ដូចលោកអ្នកបានដឹងពីមូលដ្ថានគ្រឹះរបស់ប៊ិតឃញរួចមកហើយ មេរៀននេះនិងពន្យល់លោកអ្នកពីរបៀបទិញលក់ប៊ិតខញ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់បណ្តាញទីផ្សារទិញលក់ Continue reading “អំពីរបៀបទិញដូរប៊ិតខញ”

អំពីការរប្រើប្រាស់ប៊ិតខញ

ដូចបានដឹងរួចហើយថាប៊ិតខញគឺជាទំរងថ្មីនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលកំពុងតែចរាចរ តែនៅមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានយល់និងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វា ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង១០យ៉ាងរបស់ប៊ិតខញ៖ Continue reading “អំពីការរប្រើប្រាស់ប៊ិតខញ”

លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ពិសេសរបស់ប៊ិតខញ

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប៊ិតខញមានភាបខុលប្លែកពីរូបិយប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម៖ Continue reading “លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ពិសេសរបស់ប៊ិតខញ”

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលប៊ិតខញ

ប៊ិតខញគឺជារូបិយប័ណ្ណបែបឌីជីថលដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនិង រក្សាទុកវាបានតាមរយៈបណ្តាញអេឡិចត្រូនិច ដោយគ្មានបុក្គគលណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រប់វាបានឡើយ។ Continue reading “រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលប៊ិតខញ”

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្សាមូលនិធិខ័ញ សាធីស្ស ( SATIS) ព្យាកណ៍ពីមូលទុនរូបីយប័ណ្ណគ្រីពតូនឹងកើនដល់ ១ សែនកោដិនាឆ្នាំ២០២១

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្សាមូលនិធិខ័ញ សាធីស្ស(SATIS) បានធ្វើការប្រកាសនិងផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៏អំពីឧស្សាហកម្មគ្រីពតូ ដែលគេរំពឹងថាមូលទុនសរុបរបស់វស័យមួយនេះអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅជាង ៥ ម៉ឺនកោដិដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយនឹងបន្តរកើនឡើងដល់ ៣,៦ សែនកោដិដុល្លារនាឆ្នាំ ២០២៨។ Continue reading “ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្សាមូលនិធិខ័ញ សាធីស្ស ( SATIS) ព្យាកណ៍ពីមូលទុនរូបីយប័ណ្ណគ្រីពតូនឹងកើនដល់ ១ សែនកោដិនាឆ្នាំ២០២១”