គាំទ្រត្រុនកម្ពុជា (Vote Super Representative)

អំពីរបៀបគាំទ្រសហគមត្រុនកម្ពុជា (tronkh.org) ឲ្យក្លាយជាតំណាងនៃបណ្តាញសហគមត្រុនសកល!

សហគមត្រុនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងព្យាយាមពង្រីក នូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹង អំពីបច្ចេកវិទ្យានិងគំរោងត្រុនដល់សហគមរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ត្រុនក៏សង្ឃឹមថាសមាជិកនៃសហគមត្រុនកម្ពុជានឹងបន្តរផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងចូលរួមគាំទ្ររសហគមរបស់យើងអោយទទួលបានតំណែងជាតំណាងសហគមត្រុនសកលក្នុងចំណោមសហគមទាំង២៧ សហគម។

គុណប្រយោជតាមរយៈការគាំទ្ររបស់បណ្តាម្ចាស់ត្រុន ដល់សហគមបត្រុនកម្ពុជា ក្លាយជាតំណាងសហគមត្រុន ( Super Representative) គឺសហគមនឹងទទួលបានសិទ្ធិនិងរង្វាន់ នៃការចែករំលែកពីផលចំណេញដល់សមាជិកនៃសហគមត្រុនដែលបានគាំទ្រក្នុងកម្មវិធី (Vote SR) នេះ។ ក្នុងនោះសគមត្រុនកម្ពុជាបានចូលរួមបន្កើននូវផលចំណេញដល់ Voter តាមរយៈការបែងចែងភាគលាភពីការ Vote របស់ម្ចាស់ត្រុន ដល់ទៅជាង ៨០% នៃផលចំណេញពីការចូលរួម Vote SR។ សំរាប់ពត៌មានលំអិតពីការចែកផលចំណេញ តាមរយៈ Link:_________។

គោលបំណងដ៏ចំបងរបស់សហគមកម្ពុជា (​tronkh.org) គឺចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនិងពង្រីកសហគមត្រុនកម្ពុជា អោយកាន់តែរីកចម្រើន និងទទួលបានឱកាសនៃការទទួលនូវចំណូលបន្ថែមជាមួយសហគមត្រុនកម្ពុជា។

ដើម្បីធ្វើការចូលរួមគាំទ្រក្នុងកម្មវិធី (Vote Super Representative) សូមធ្វើការអាននិងទស្សនានូវការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

  • ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចួលរួមកម្មវិធី (Vote SR) លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានកាបូបត្រុនជាមុនសិន។​​ លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូ អំពីរបៀបបង្កើតការបូបត្រុនទីនេះ៖។
  • លោកត្រូវមានត្រុន នៅក្នុងការបូបដែលលោកអ្នកទើបនាបង្កើត​ ឬ លោកអ្នកអាចធ្វើការទិញដូរត្រុនមកដាក់ក្នុងការបូបរបស់លោកអ្នកតាមរយៈផ្សារទិញលក់ត្រុននិងតាមរយៈភ្នាក់ងារទិញដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបាន។
  • បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ គេហរទំព័ tronscan.org រួចធ្វើការបង្កកនូវចំនួន ត្រុន tron power របស់លោកអ្នកដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងកម្មវិធី (Vote SR)។ ក្នុងការបង្កកត្រុនរបស់លោកអ្នកគឺមានរយៈពេលត្រុន ៣​ថ្ងៃ នៅក្នុងការបូបត្រុនរបស់លោកអ្នក ដែលលោកអ្នកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយត្រុនបង្កកនេះរហូតដល់ផុតកំណត់ ។

សូមចូលទៅកាន់ Website: www.tronscan.org រួចជ្រើសយកប៊ូតុង Open Wallet នៅខាងលើស្តាំនៃទំព័រ!

ចំពោះលោកអ្នកដែលមានកាបូប ត្រុនស្រាប់ អាចធ្វើការ SIGN IN ជាមួយលេខសម្ងាត់ ឬ Private Key ដែលបានរក្សាទុន!

លោកអ្នកដែលមិនទាន់មានការបូបសូមរើសយក ប៊ូតុប ពណ៌ខៀវ Create Wallet ដើម្បីបង្កើតកាបូនត្រុនតាមការណែនាំ!

សូមវាយលេខសំងាត់ដែលអ្នកងាយចាំ និងមានសុវត្ថិភាពរួចចុចយក ប៊ូតុង Next ! អាចរំលងការ Download Your KeyStore ព្រោះមិនចាំបាច់!

 

ចំពោះPrivate Key របស់ការបូប គឺវាមានសារៈសំខាន់ ដែលលោកអ្នកត្រូវរក្សាវាទុកអោយបានល្អ! គួរបោះពុម្ពវាចេញនិងរក្សាទុក!

ចុចយកប៊ូតុងពណ៌បៃតង GO TO ACCOUNT PAGE ដើម្បីបន្តរការ Vote SR!

ចំពោះលោកអ្នកដែលមានកាក់ត្រុនក្នុងកាបូបស្រាប់អាចធ្វើការបង្កកយក Tron Power ក្នុងការបន្តរVote ចុចប៊ូតុង Freeze !

វាយបញ្ចូលចំនួនត្រុន ដើម្បីបង្កកត្រុន Tron Power តាមតំរូវការលោកអ្នក ដែលយ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១ TXR!

បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យថា៖ Click Here for Voting នៅចន្លោះកណ្តាលនៃចំនួន VOTES!

បន្ទាប់ស្វែងរក TRONCAMBODIA ដែលឈរនៅក្នុងលេងរៀងទី ៩០ ទៅ ១០០! និងដាក់ចំនួន Tron Power បន្តរចុចយក

ប៊ូតុងពណ៌បៃតងដែលមានពាក្យថា SUMMIT VOTES! រួចបន្តរចុចយកពាក្យថា៖ OK ជាការស្រេច!

សូមអគុណសំរាប់គាំទ្ររបស់លោកអ្នកដើម្បី កម្ពុជានិងសហគមត្រុនកម្ពុជាររបស់យើងទាំអអស់គ្នា!